Letter_NEMA_Lamu-Garissa Road_EIAcomments_2016.11.13.docx